Mijn CV en werkervaring


Naam:

Adres:

Woonplaats:

Postcode:

Telefoonnummers:

 

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Nationaliteit:

Burgerlijke staat:

Harry Doornbusch

Zandbos 63

Hoofddorp

2134 DB

023 564 00 91

06 538 025 74

14 mei 1963

Haren (Groningen)

Nederlandse

Gehuwd


Diploma's:

HEAO (Privaatrecht, Publiekrecht, Economie,

Informatica, Bestuurlijke Informatiekunde,

Personeelsmanagement, Sociologie en Psychologie,

 

Management).

 

MEAO (Nederlands, Engels, Algemene Economie,

 

Privaatrecht, Publiekrecht en Maatschappijleer).

 

MAVO (Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde,

Scheikunde en Handelskennis.

 


Werkervaring:

Van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019 coördinator Bureau Proceskwaliteit (roladministratie) NautaDutilh N.V.

Van 15 mei 1995 tot 1 maart 2017 rolgriffier bij de Rechtbank Amsterdam.

 

Ministerie van Justitie, Rechtbank Haarlem Sector Bestuursrecht, van 1 mei 1994 tot en met 13 mei 1995

 

Ministerie van Justitie, Kantongerecht Haarlem, van 1 mei 1988 tot 1 mei 1994

 

Ministerie van Justitie, Raad voor de Kinder-bescherming Groningen, afdeling Boekhouding van 27 oktober 1987 tot 1 mei 1988

 

Gemeentesecretarie Groningen, afdeling Financiën Bureau Financieel Beheer, van 1 oktober t/m 31 december 1984, via uitzendbureau

 

PTT-Postdistrict Groningen afdeling Loketdiensten:

-     van mei t/m augustus 1983, stage en vakantiewerk

-     van 2 juli t/m 7 augustus 1984, vakantiewerk

-     van 22 april t/m 4 juli 1985, hulpkracht (lokettist)

 

Ministerie van Economische Zaken, Centrale Dienst In- en Uitvoer te Groningen, van mei t/m augustus 1981 via uitzendbureau.Werkzaamheden als coördinator roladministratie NautaDutilh N.V.

-     Indienen van nieuwe zaken bij rechtbanken en gerechtshoven. Controleren of

      er juist is betekend en of de stukken compleet zijn. Controleren of alle

      beslagstukken compleet zijn aangeleverd met een overzicht. Zaak invoeren in        het programma Ceres invoeren en daarbij ook het geldelijk belang vermelden        en het verschuldigde bedrag aan griffierecht berekenen.

-     Indienen H- V- en B-formulieren bij de Rechtspraak

-     Met behulp van het programma Ceres ter voorbereiding op een rol verzenden

       van instructieverzoeken naar de diverse praktijkgroepen met eventueel na

       een aantal dagen een reminder.

-     Na de rol in het roljournaal kijken wat de nieuwe rolstand is, controleren of

       alles goed is verwerkt door de Rechtspraak, of de rolstand juist is en of het

       juiste bedrag aan griffierecht is vastgesteld. Via Ceres verslag maken van wat

       er op de rol is gebeurd, nieuwe rolstand doorgeven met daarbij de nodige tips

       en adviezen. 

-     Indien niet het juiste bedrag aan griffierecht is vastgesteld telefonisch contact

       opnemen met de betreffende roladministratie van de Rechtspraak en

       eventueel een schriftelijk verzoek indienen en om alsnog het juiste bedrag

       aan griffierecht vast te stellen. Dit alles in overleg met de betrokken

       advocaten.

-     Met Ceres instructieverzoeken verzenden naar de advocaten/praktijgroepen in

       zaken die op de parkeerrol staan. Reminders versturen en de ontvangen

       reacties verwerken en de verzoeken voor de parkeerrol tijdig indienen bij de

       betreffende rechtbank. 

-     Vanwege mijn ervaring als rolgriffier bij de Rechtbank Amsterdam heb ik veel

       advocaten geholpen met vragen van zeer uiteenlopende aard. Een kleine

       greep uit de gestelde vragen: hoe omgaan met uitstelverzoeken,

       schikkingsonderhandelingen tijdens de procedure, verstekverlening en wel-           of niet stellen in een procedure, hoe gaat rechtbank om met behandeling van

       incidenten en vragen over internationale betekening.      


Werkzaamheden als rolgriffier bij de Rechtbank Amsterdam.

-     Controleren dagvaardingen in nieuwe procedures op formele vereisten (juiste

       betekening, juiste aanzeggingen, en beoordeling absolute competentie.

-     Vaststelling geldelijk belang en bedrag aan griffierecht.

-     Beoordeling bezwaar tegen vastgesteld griffierecht en indien nodig indienen

       schriftelijke reactie op het bezwaar voor de voorzieningen rechter.

-     Alle binnengekomen stukken behandelen van de zaken die op een rol staan

       (vonnissen, conclusies, dagbepalingen, nieuwe zaken) en van die zaken de

       nieuwe rolstand bepalen.

-     Het schrijven van verstekvonnissen en vonnissen in incidenten.

-     Eeen schikking of vaststellingsovereenkomst opnemen in een proces-verbaal.

-     Opmaken van diverse aktes en verklaringen zoals aktes in verband met                 inschrijving van verzet, hoger broep of cassatie in het rechtsmiddelenregister         als bedoeld in artikel 433 Rv.

-     Fungeren als vraagbaak (sparringpartner) voor rechters, secretarissen

       (griffiers) en roladministratie.